top of page

                                                                         PROJEKT REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Poznajemy świat z babcią i dziadkiem 

 

 Po raz pierwszy rok szkolny w bibliotece został rozpoczęty projektem „Poznajemy świat z babcią    i dziadkiem”, który jest realizowany wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej z Węgierskiej Górki. Jego  głównym celem jest poznanie odchodzącego w zapomnienie świata dziadków , zwrócenie uwagi na potrzeby  seniorów oraz ich - często niedocenianej – obecności w życiu wnuków. 

CELE
POSTĘP DZIAŁAŃ
 1. Otwarcie i uwrażliwienie uczniów na potrzeby ludzi starszych.

 2. Wzmacnianie więzi między dziećmi i ich dziadkami.

 3. Poznanie świata dzieciństwa dziadków (przygody, zabawy, piosenki itp.).

 4. Poznanie ciekawych zawodów i zajęć naszych dziadków.

 5. Kształcenie umiejętności analizy tekstu literackiego i formułowania własnych sądów.

 6. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów z partnerską szkołą.

 7. Poznanie nowych narzędzi TIK

SPODZIEWANE EFEKTY

Projekt pozwoli uczniom nawiązać bliższe kontakty       z dziadkami, uwrażliwi ich na potrzeby starszych ludzi. Dzięki spotkaniom z ciekawymi ludźmi wzbogacą swą wiedzę o świecie. Różnorakie kontakty z książką poszerzą ich kompetencje w zakresie języka ojczystego.

Uczestnicy projektu poznają nowe, ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, a kontakty z rówieśnikami    z sąsiedniej szkoły wpłyną na integrację środowiska lokalnego.

Opracowywanie materiałów projektowych pozwoli uczniom poznać nowe programy i narzędzia TIK.

Projekt przyniesie również rezultaty w formie: filmów, nagrań audio, książek opracowanych przez uczestników, wykazy lektur i in

Całość działań została pogrupowana w moduły, które realizowane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem:

 1. Spotkanie organizacyjne

 2. Rejestracja projektu

 3. Przeprowadzenie wywiadu z babcią i dziadkiem – zebranie informacji na temat ich dzieciństwa (szkoła, najciekawsze przeżycia itp.)

 4. Babciu, dziadku, naucz mnie! - Spotkania           z ciekawymi ludźmi:

  • zebranie informacji i zaplanowanie spotkań

  • organizacja spotkań

 5. Dzieciństwo babci i dziadka – sposoby spędzania wolnego czasu

 6. Piosenki babci i dziadka

 7. Obchody Dnia Babci i Dziadka

 8. Babciu, dziadku, będę waszym nauczycielem! –

  • warsztaty kumihimo

  • pracujemy wspólnie z komputerem

 9. Babcia, dziadek i literatura

  • czytanie książek z babcią i dziadkiem „w tle” – analiza treści

  • lektury babci i dziadka

 10. Ewaluacja projektu

bottom of page